× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ

Pododdział rehabilitacyjny - Szpital im. Sebastiana Patrycego

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział rehabilitacyjny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

(014)-642-28-31


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1